Consultancy gegevensbescherming

DPO Centre biedt expertise op het gebied van gegevensbescherming als aanvulling op onze externe FG en AVG-vertegenwoordigingsdiensten. Onze consultants brengen een frisse kijk op uw compliance met betrekking tot gegevensbescherming, helpen u inzicht te krijgen in uw gegevenslandschap en vertellen u welke stappen u moet ondernemen om te voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Onze consultancydiensten worden aangeboden door ervaren Functionarissen voor Gegevensbescherming (FG’s) en zijn afgestemd op de specifieke behoeften van uw organisatie.  Ze worden ondersteund door de beste praktijkvoorbeelden van ons grote team. De uitgebreide modeldocumentatiebibliotheek is het resultaat van de ervaring die The DPO Centre heeft opgedaan door samen te werken met meer dan 850 verschillende organisaties.

 

Neem contact met ons op Bel ons

handshake

U kunt ook op één van de onderstaande opties klikken om ons te spreken

 

E-mail Bellen

WAAROM KIEZEN VOOR EEN CONSULENT VOOR GEGEVENSBESCHERMING VAN THE DPO CENTRE?

Onze consultancy-diensten voor gegevensbescherming bieden u toegang tot ons ervaren en deskundige team van consultants voor gegevensbescherming, die u zullen helpen uw bestaande compliance-raamwerk voor gegevensbescherming te begrijpen en te analyseren, u zullen adviseren over eventuele geconstateerde problemen en vervolgens verdere ondersteuning zullen bieden om de risico’s van deze problemen te beperken.

Doelen
 • Uw organisatie laten aantonen dat zij voldoet aan de veranderende wetgeving inzake gegevensbescherming.
 • U inzicht geven hoe goed u de veranderende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming naleeft.
 • De risico’s aantonen van de verwerking van persoonsgegevens en de zwakke punten die kunnen leiden tot inbreuken of gebrekkige compliance.
 • U helpen de standaarden voor gegevensbescherming te handhaven en verantwoording te tonen.
 • Bijdragen aan de voortdurende verbetering van het klantenvertrouwen en de betrokkenheid van de klanten.
Resultaten
 • Onmiddellijke toegang tot deskundigen en een ervaren team van deskundigen op het gebied van gegevensbescherming.
 • Het wegnemen van de “onzekerheden” die zich voordoen wanneer een soortgelijk proces intern wordt uitgevoerd.
 • Gemoedsrust dat het proces grondig wordt uitgevoerd door zeer ervaren privacydeskundigen.
 • Minder kans op complianceproblemen binnen uw organisatie.
 • Sterke vermindering van het risico op regelgeving en reputatieschade.
 • Uiteindelijk leidt dit tot meer vertrouwen, meer betrokkenheid, een betere reputatie en een steeds grotere waarde van de organisatie.

ONZE CONSULTANCY-DIENSTEN VOOR GEGEVENSBESCHERMING

The DPO Centre levert allerlei consultancydiensten voor gegevensbescherming die we afstemmen op de specifieke behoeften van uw organisatie.

Voorbeelden van deze diensten zijn:

Samenstellen van een register van informatiemiddelen en het in kaart brengen van gegevens

 • Het identificeren van de persoonsgegevens waarvoor een organisatie verantwoordelijk is, zowel als verantwoordelijke voor de verwerking als als gegevensverwerker
 • Waar de gegevens vandaan komen en waar ze zijn opgeslagen
 • Waar en waarom de gegevens worden bewaard en hoe ze worden gebruikt
 • De categorie, de omvang en het “risico”-niveau van de gegevens
 • De verantwoordelijke voor het gegevensbeheer

Opstellen en evalueren van het beleid

 • Privacy- en cookiebeleid
 • Algemene gegevensbescherming
 • Informatieve toestemmingsformulieren
 • Bewaarbeleid en -schema’s
 • Beleid voor personeelsgidsen

Registratie van Verwerkingsregister

 • Uw Verwerkingsregister voorbereiden en bijhouden, zoals vereist in Artikel 30
 • Vaststellen van de rechtmatige grondslag van de persoonsgegevensverwerking
 • Hoe, waarom en met wie gegevens worden gedeeld
 • Wie heeft toegang tot de gegevens en waarom
 • De technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de gegevens
 • Hoe lang gegevens worden bewaard en hoe ze worden verwijderd

Impactevaluaties en gapanalyse

 • De risico’s in verband met de verwerking van persoonsgegevens evalueren
 • Uitvoering van Data Protection Impact Assessment (DPIA’s) en Privacy Impact Assessments (PIA’s)
 • Uitvoeren van Legitimate Interest Assessments (LIA’s)/Belangenafweging analyses
 • Vaststellen van verschillen tussen de huidige werkwijze en best practices
 • Actieplannen ontwikkelen om de risico’s en de kans op mislukte compliance te verkleinen

Training gegevensbescherming

Training voor gegevensbescherming, initieel en jaarlijks, om een gegevensbeschermingscultuur in uw organisatie te verankeren.

 • Senior managers die verantwoordelijk zijn voor gegevensbescherming
 • Eigenaren van informatiemiddelen / Afdelingshoofden verantwoordelijk voor gegevens
 • Personeel dat persoonsgegevens behandelt en verwerkt

Gegevensuitwisseling en internationale overdrachten

 • Het adviseren, opstellen en evalueren van overeenkomsten inzake gegevensverwerking en gegevensuitwisseling met derden
 • Advies over Schrems II en internationale gegevensoverdracht
 • Transfer Impact Assessments (TIA’s)
 • Regelingen en overeenkomsten inzake internationale gegevensoverdracht, waaronder het gebruik van Standard Contractual Clauses (SCC’s) en uitzonderingen daarop

Privacy-by-Design

 • Zorgen dat de beginselen inzake gegevensbescherming in nieuwe bedrijfsactiviteiten, -systemen en -platformen worden geïntegreerd door middel van het ontwerp
 • Aandacht voor de beginselen van de GDPR in alle ontwikkelingsfasen
 • Deskundigheid en advies op het gebied van gegevensbescherming in alle ontwikkelingsfasen

Gereedheid voor gegevensbescherming

Voorbereiden en ondersteunen van organisaties bij audits inzake de naleving van de gegevensbescherming, met inbegrip van

 • Interne audit bij de overheid en in het bedrijfsleven (algemeen)
 • Commerciële due diligence voor M&A-activiteiten (fusies en overnames)

Voordelen van consultancy voor gegevensbescherming

Door de grondige kennis en ervaring binnen ons team, kunnen de consultants voor gegevensbescherming van The DPO Centre uw organisatie veel meer waarde bieden  dan een onafhankelijke contractant of een kleiner team voor gegevensbescherming. Wij hebben ervaring in verschillende sectoren en organisaties en onze consultants hebben ervaring met allerlei platformen, tools, leveranciers en software, waardoor wij kosteneffectieve, goed geïnformeerde begeleiding en passende oplossingen kunnen leveren.

gbp
Zeer kosteneffectief
thumbs up
Ervaring en beste praktijkvoorbeelden door samen te werken met meer dan 850 klanten
icon
Beschikbare bronnen
DPO_Factsheet_Icons33
Al bestaande modeldocumentatie die is getest en gevalideerd in verschillende industriesectoren
info
Pragmatisch, duidelijk en oplossingsgericht advies
DPO_Factsheet_Icons34
VK en pan-Europese expertise
icon
FG-consultant’s werken op locatie als onderdeel van uw team

Consultancy voor gegevensbescherming in sectoren

Compliance met de wetgeving inzake gegevensbescherming is essentieel voor alle sectoren.  Elke sector heeft echter zijn eigen specifieke problemen, marktverwachtingen, aanvullende sectorspecifieke nalevingsvoorschriften en een variërende risicobereidheid.

DPO Centre biedt u onmiddellijke toegang tot deskundigen en een ruim ervaren team van professionals op het gebied van gegevensbescherming, waardoor u er zeker van bent dat u samenwerkt met één van de grootste en bekendste aanbieders van gegevensbescherming.

Of u nu werkzaam bent in de gezondheidszorg, technologie, detailhandel, e-commerce, de financiële sector, het verzekeringswezen, het onderwijs of de non-profitsector; dankzij onze brede expertise kunnen we u de nodige ervaring in uw specifieke sector bieden. Zo kunnen we inspelen op uw unieke verplichtingen, afspraken en behoeften.

Medical and Healthcare

Medische sector en
gezondheidszorg

Software and Technology

Software en
technologie

Retail and eCommerce

Detailhandel en
e-Commerce

Finance and Insurance

Financiële sector
en verzekeringswezen

Education, Schools and Colleges

Onderwijs, scholen
en universiteiten

Charities and Not-for-profit

Liefdadigheidsinstellingen en
Non-profitorganisaties

Doe hieronder een aanvraag

Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

VEELGESTELDE VRAGEN

Wij hebben een aantal veelgestelde vragen voor u samengesteld. Als u het antwoord hier niet vindt, kunt u contact met ons opnemen voor meer informatie.

Heb ik behoefte aan consultancy voor gegevensbescherming?

Volgens de wetgeving van de EU en het VK moeten organisaties die gegevens op grote schaal verwerken of gegevens regelmatig en systematisch gebruiken, zich houden aan strikte regels inzake gegevensbescherming en privacy. Een consultant voor gegevensbescherming helpt u deze regels te begrijpen en na te leven, zodat uw processen voor gegevensverzameling aan de regels voldoen.
Lees voor meer informatie onze gids over waarom u een functionaris voor gegevensbescherming nodig hebt.

Wat doet een consultant voor gegevensbescherming?

Een consultant voor gegevensbescherming informeert en adviseert uw organisatie over de bescherming en uitwisseling van gegevens. Daarnaast houden zij toezicht op risicoprocessen, helpen zij u bij het beheren van de communicatie met de toezichthoudende autoriteiten en evalueren en actualiseren zij uw beleid. Ook zorgen zij ervoor dat personen aanspraak kunnen maken op hun rechten betreffende de verwerking van hun persoonsgegevens.

Hoe kan uw consultancy voor gegevensbescherming bijdragen aan mijn organisatie?

Ons team van consultants voor gegevensbescherming biedt duidelijk, pragmatisch en oplossingsgericht advies. Onze diensten verzekeren u van toegang tot de benodigde kennis en expertise om inzicht te krijgen in uw omgeving, om uw gegevensbeschermingsrisico’s te identificeren, om de kans op compliance-falen te verkleinen, om de betrokkenheid van belanghebbenden te verbeteren en om het klantenvertrouwen te vergroten.

Hoeveel kost de consultancy voor gegevensbescherming?

De prijzen voor onze consultancydiensten voor gegevensbescherming hangen af van de behoeften van uw organisatie en de complexiteit van uw gegevenslandschap. Neem contact met ons op voor meer informatie over een specifiek voorstel dat is afgestemd op uw behoeften.

Kan een consultant voor gegevensbescherming helpen bij de compliance met de AVG?

Alle consultants voor gegevensbescherming in ons team zijn AVG-experts. Het fundament van onze consultancydiensten is om u te helpen een raamwerk te implementeren om uw organisatie compliance met de AVG te verbeteren, risico’s te verminderen en het klantenvertrouwen te vergroten.

U kunt ook op één van de onderstaande opties klikken om ons te spreken

 

E-mail Bellen