De AVG verplicht hoe, medische en zorgorganisaties, persoonlijke gegevens beheerd en verwerkt worden.

De nieuwe wetgeving geeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de bevoegdheid om in geval van niet-naleving aanzienlijke financiële sancties op te leggen.

Samen met de toegenomen aandacht voor gegevensverzameling en de ontwikkelingen op het gebied van AI (Artificial Intellegence) voor de gezondheidszorg, is hierdoor de behoefte aan effectieve bescherming van persoonsgegevens essentieel geworden.

Op deze pagina wordt uitgelegd wat de nieuwe wetgeving betekent voor medische en gezondheidszorgorganisaties en op welke belangrijke gebieden zij moeten letten bij het beheren en beschermen van persoonsgegevens.

U kunt ook op één van de onderstaande opties klikken om ons te spreken

 

E-mail Bellen

WAT BETEKENT DE WETGEVING VOOR MEDISCHE- EN GEZONDHEIDSZORGORGANISATIES?

Net als alle andere organisaties, moeten medische en gezondheidszorgorganisaties:

tick
Transparant zijn in de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerken en daarvoor verantwoordelijk zijn
tick
In staat zijn datalekken te kunnen ontdekken, te managen,te herstellen, te voorkomen en daaover te rapporteren. Indien nodig moet contact gelegd worden met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
tick
Begrijpen over welke gegevens zij beschikken, waar deze zijn opgeslagen en wie er toegang toe heeft
tick
Effectieve processen en procedures implementeren om persoonsgegevens te beschermen
tick
Patiënten, zorgpersoneel en andere medewerkers, familie en andere personen in staat stellen:

  • Toegang te hebben tot de gegevens die zijn opgeslagen
  • Ervoor te zorgen dat het correct is en het indien nodig te wijzigen
  • Het te laten verwijderen (tenzij er een wettelijke verplichting op rust)

tick
een functionaris voor gegevensbescherming te benoemen indien zij:

  • Een overheidsinstantie zijn.
  • Op grote schaal gegevens verwerken, met name gegevens van bijzondere categorieën of gegevens in verband met strafrechtelijke veroordelingen.
  • De gegevens gebruiken voor geautomatiseerde besluitvorming.

Medical

“I became acquainted with The DPO Centre through one of their Data Protection Officers (DPO) who acts as outside DPO for one of our US-based clients. We were negotiating a DPA for a unique trial his client is conducting in the EU which utilizes my company’s mobile research services. The DPO I had the pleasure of working with on that project is one of the best DPO/counsels I have worked with when it came to thoughtfully negotiating through a clinical trials-DPA, given his great knowledge of the GDPR and the crossover with clinical trials regulations in both EU & UK. He’s also just a solid, nice person, and I have greatly enjoyed and am very grateful to have him across the table to get the trials up and running.”

Jenifer McIntosh
Professional Case Management

BELANGRIJKE OVERWEGINGEN OP HET GEBIED VAN GEGEVENSBESCHERMING VOOR DE MEDISCHE EN GEZONDHEIDSZORG

Organisaties in de medische sector en de gezondheidssector moeten bij al hun activiteiten persoonsgegevens beschermen en zich bewust zijn van de talrijke voorschriften. Belangrijke overwegingen zijn onder meer:

Voorschriften

tick
BIG, Wlz, Wmo, Zvw WGBO, Wet zorg en dwang, WvGGZ, Jeugdwet, wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, NTA7516

Marketing, communicatie en rechtenbeheer

tick
Sociale media en posts

Administratie

tick
Onderhouden van netwerk- en serverbeveiliging
tick
Email-systemen
tick
Salarisadministratie, pensioenadministratie en personeelsdossiers
tick
Bezoekerslijst en toegangssystemen

Gegevens delen met anderen

tick
Zorgpersoneel
tick
Zorgpartijen
tick
Plaatselijke overheden

Beheren gevoelige gegevens

tick
Beheren van gevoelige medische informatie

Gegevensverzameling voor het voorspellen van klinische uitkomsten

tick
Geautomatiseerde verwerking
tick
Anonimisering en pseudonimisering van gegevens

Patiëntgerichte zorg en administratie op orde

tick
Gegevens aan het ziekenhuisbed
tick
Patiëntendossiers
tick
Beheer van papieren dossiers

Beleid

tick
Beleid op het gebied van privacy, bewaring en gegevensbescherming
tick
Personeelsgidsen

Systemen voor zorgbeheer en medische dossiers

tick
Systemen voor planning en beheer van zorgpersoneel
tick
Electronic Medication Administration Records

Doe hieronder een aanvraag

Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

U kunt ook op één van de onderstaande opties klikken om ons te spreken

 

E-mail Bellen