Artikel 72
AVG
“Procedure”

1.   Het Comité neemt besluiten met een gewone meerderheid van zijn leden, tenzij anders bepaald in deze verordening.

2.   Het Comité stelt met een tweederdemeerderheid van zijn leden zijn eigen reglement van orde en zijn eigen werkregelingen vast.

The DPO Center is een toonaangevende leverancier van uitbestede functionarissen voor gegevensbescherming, EU-vertegenwoordiging en adviesdiensten.

Klik op één van de onderstaande opties om ons te spreken over onze diensten

 

E-mail Bellen Contactformulier