Whitepaper: Verwerken van Uitvoeren Rechten van Betrokkenen

 

Volgens de wetgeving over gegevensbescherming binnen de EU en het VK hebben betrokkenen het recht om te weten of uw organisatie hun persoonsgegevens verwerkt, en zo ja, om een kopie van die persoonsgegevens te krijgen, samen met andere aanvullende informatie over de aard en de omvang van de verwerking. Hoewel dit laatste deel moet uitmaken van uw privacybeleid/kennisgevingen, kan de verstrekking van kopieën van persoonsgegevens een aantal problemen opleveren.

Het is belangrijk dat dergelijke verzoeken billijk worden verwerkt, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat de toepassing van deze rechten andere verplichtingen niet ondermijnt, zoals de bescherming van de gegevens of de persoonlijke levenssfeer van derden, de bescherming van vertrouwelijke plichten, de naleving van wetshandhavingsactiviteiten, maatschappelijk werk, enz. enz.

Het verstrekken van kopieën van persoonsgegevens van betrokkenen kan vaak nog meer uitdagingen en vragen oproepen, zoals:

    • Wat als hun persoonsgegevens in vertrouwen aan u zijn verstrekt, bijvoorbeeld door een vertrouwelijke informant?
    • Wat als hun verzoek veel tijd in beslag zal nemen of bijzonder omvangrijk zal zijn?
    • Wat als iemand anders het namens hen aanvraagt?
    • Wat als het een kind betreft?
    • Wat als het de namen van andere personeelsleden of personeelsleden van andere belanghebbenden bevat?

 

Dit zijn, onder andere, overwegingen die in uw uitvoeren rechten van betrokkenen-reactie aan de orde moeten komen.

 

Het DPO-centrum biedt een specifieke uitvoeren rechten van betrokkenen-responsdienst waarmee u alle of een aantal uitvoeren rechten van betrokkenen-verzoeken kunt uitbesteden, zodat u meer tijd overhoudt, niet wordt afgeleid en de interne problemen met de toewijzing van middelen kunt oplossen. Neem contact met ons op als u onmiddellijk toegang wilt tot dit soort ondersteuning.

 

Deze gedetailleerde downloadbare gids leidt u door het proces van het invullen van een uitvoeren rechten van betrokkenen. Hoewel de gids niet volledig is of specifiek op uw organisatie is toegesneden, geeft deze wel een indicatie van de algemene overwegingen waaraan u aandacht moet besteden bij de behandeling van een uitvoeren rechten van betrokkenen-antwoord. Denk hierbij aan de validatie van een verzoeker, de wijze waarop een verzoek moet worden bevestigd en hoe informatie fysiek moet worden bewerkt. De gids bevat ook een handige checklist om u te helpen bij het invullen van elke uitvoeren rechten van betrokkenen, evenals een aantal sjablonen om u te helpen bij het opstellen van passende antwoorden.

uitvoeren rechten van betrokkenen kunnen van nature complex zijn. Het is niet ongebruikelijk dat beroepsbeoefenaren verschillende opvattingen hebben over hoe uitvoeren rechten van betrokkenen moeten worden benaderd (zoals wanneer redactions moeten worden toegepast). Als u twijfelt, is het belangrijk dat u verder advies inwint bij een functionaris voor gegevensbescherming (FG) of een privacydeskundige.

Indien u onmiddellijke hulp wenst bij een uitvoeren rechten van betrokkenen-reactie, of een andere kwestie in verband met gegevensbescherming waarmee u wordt geconfronteerd, kunt u contact met ons opnemen.

Download de whitepaper: